Nagelstudio Claudies Nails

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.

De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

7. Geheimhouding

De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie de de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid

De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

 

9. Garantie

De nagelstudio geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten,

met uitzondering van een door de client zelf gekozen kleur die nadien niet mooi blijkt te zijn.

Deze garantie vervalt indien;

1. De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio

2. De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

3. De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken

4. De cliënt andere producten dan door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor          

    het onderhoud van de kunstnagels.

5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven op de

    website niet heeft opgevolgd.

6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

7. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

TerugVerder
Nagelstudio Claudies Nails  |  06-30155257